• claquepot「pointless」MV

    2019 | avex

    Director:Shohei Ogawa / Producer:Naoya Yokoyama / Production:SHOWMOV Inc.

    YouTube: https://youtu.be/neCW9cXeS6E?si=GAxl_H7Ga7SRkcdg